EL GOVERN DE L’ARAGÓ CONTRA EL CATALÀ

Facebook
Twitter

Davant les declaracions del president de la Diputació General d’Aragó afirmant que a l’Aragó no es parla català i no n’és llengua pròpia, el Front Nacional de Catalunya constata que només ens podem trobar davant de dues possibilitats: O bé el govern aragonès reconeix que l’anomenada Franja de Ponent no és terra aragonesa, i per tant no té cap inconvenient de cedir-la a Catalunya, o bé propugna un etnocidi de la població catalanoparlant sota la seva jurisdicció. .

Si és la primera possibilitat, demanem que el govern de Catalunya i el de l’Aragó negociïn la incorporació de la Franja de Ponent al Principat de Catalunya, on el català és oficial i, malgrat l’ocupació, el bilingüisme i tot els intents de fer-lo desaparèixer, disposa de les mínimes condicions per ésser desenvolupat. Això permetria que els catalans de la Franja deixessin d’ésser discriminats per raons de llengua i cultura, una constant històrica dins de l’Aragó.

Si es tracta de la segona possibilitat, i el president d’Aragó propugna una nova ofensiva etnocida contra la nostra identitat, com fan també els seus correligionaris a València i Ciutat de Mallorca, amb l’acceptació implícita del govern espanyol, cal que el Parlament, en comptes de callar, porti el tema als Tribunals Internacionals i defensi els drets lingüístics dels ciutadans europeus catalanoparlants, perquè l’Estat espanyol ocupant ha signat tots el tractats internacionals referents a la defensa de les llengües “minoritàries”. Cal posar fi a la humiliació que representa que uns governs regionals controlats per partits d’obediència espanyola conculquin aquests drets.

Quan el Front Nacional de Catalunya tingui pes polític serà bel·ligerant amb aquest tipus d’atacs, allà on siguin de la Nació Catalana, independentment de la seva jurisdicció.

Barcelona a 04 de Febrer de 2024

Col·laboreu amb el FNC