Què farem

El FNC és l’instrument perquè els catalans deixem d’actuar a la defensiva. Amb els vots dels catalans, accedirem a les institucions amb la prioritat de proclamar l’Estat independent de Catalunya en seu parlamentària, tal i com va expressar el referèndum celebrat el 2017 a la Catalunya autònoma.

Considerem que la proclamació de la independència només és possible si les institucions catalanes i el Poble Català actuen de manera decidida i coordinada.

No participarem a les institucions catalanes per gestionar l’autonomia ni la submissió al Regne d’Espanya o a la República Francesa, sinó per bastir un nou escenari d’unilateralitat prou potent.

Bastir aquest escenari voldrà almenys una legislatura. Durant aquesta legislatura sota domini espanyol, i amb posterioritat a la proclamació de la independència, els nostres tres eixos d’actuació seran els següents:

Unilateralitat i llengua

Totes les nostres actuacions aniran enfocades a declarar i defensar la independència de Catalunya i vigoritzar la llengua catalana perquè torni ser la llengua franca de Catalunya. No n’hi ha prou que el català sigui l’únic idioma oficial de Catalunya; crearem totes les eines necessàries per fer-lo necessari a l’escola, la feina i el lleure.

Immigració i ciutadania

Catalunya ha rebut un flux migratori extraordinari durant les darreres dècades. Invertirem tots els nostres esforços per regular i controlar la immigració segons els interessos del conjunt dels catalans i les necessitats del nostre mercat laboral i de la nostra identitat nacional. Treballarem activament per la integració activa de la immigració legal. L’immigrant ha de venir amb un contracte de feina i voluntat d’adoptar la llengua i la cultura catalanes. Així mateix. el Front Nacional de Catalunya impedirà la difusió d’ideologies totalitàries que posen en perill la vida, la llibertat, el benestar i la seguretat dels ciutadans, com el salafisme i altres amenaces.

Prosperitat econòmica

Treballarem per millorar el nivell de vida de la població amb polítiques econòmiques de creixement i competitivitat fiscal, reguladora, energètica i educativa amb la reducció d’impostos al treball, com la quota fixa dels autònoms, l’impost de la seguretat social o l’IRPF. Suprimirem l’impost de successions. Gràcies al control de la immigració, farem que les empreses competeixin per trobar treballadors i, en conseqüència, augmentin els salaris. No hem d’oblidar que cada any l’Estat espanyol saqueja 16.000 milions d’euros, el 40% de tots els impostos recaptats, a l’economia catalana. Amb la instauració de l’Estat català invertirem el 100% dels nostres impostos en generar riquesa a Catalunya per tal de reduir la pressió fiscal, millorar l’educació, la sanitat i garantir la seguretat nacional.

 

 

Fes Front per l’Estat Català