Qui som i què farem

Qui som?

Som hereus dels patriotes que l’any 1940 van agrupar-se sota un mateix front per combatre la dictadura militar de Franco i l’ocupació de Catalunya. El Front Nacional de Catalunya es manté fidel als valors de llibertat i democràcia que van enfrontar-se al terror per aconseguir la llibertat nacional del nostre poble.

Catalunya és la Nació dels Catalans. Catalunya, del Cinca a l’Alguer i de Salses a Oriola, forma tronc comú amb Occitània, nació germana de la qual fa part la Vall d’Aran.

Catalunya, entesa com a tots els territoris de llengua catalana, històrica o present, és ocupada militarment, políticament i econòmicament pels Estats espanyol i francès, i sotmesa a assimilació per les identitats troncals d’aquests Estats, la castellana i la francesa.  Sols una part de la Nació Catalana, el Principat d’Andorra, conserva una certa sobirania. Atenció especial mereix la fidelíssima vila de l’Alguer.

Com a homes i dones, som part del Poble Català, un nosaltres conformat per herència i per voluntat.

En l’actual situació d’emergència nacional, el Front Nacional de Catalunya té vocació de transversalitat ideològica i pretén representar la centralitat i el pluralisme no dogmàtic dels catalans.

El Front Nacional de Catalunya, com a partit nacionalista i de vocació occidental, ferm defensor dels Drets Humans i contrari a tota discriminació per raó de raça, gènere, religió, origen i orientació sexual es marca com a objectiu aconseguir la independència, la plenitud i la prosperitat de la Nació Catalana.

Podeu consultar els òrgans de govern i l’estructura del partit en aquest enllaç.

Què farem?

El FNC és l’instrument perquè els catalans deixem d’actuar a la defensiva. Amb els vots dels catalans, accedirem a les institucions amb la prioritat de proclamar l’Estat independent de Catalunya en seu parlamentària, tal i com va expressar el referèndum celebrat el 2017 a la Catalunya autònoma.

Considerem que la proclamació de la independència només és possible si les institucions catalanes i el Poble Català actuen de manera decidida i coordinada.

No participarem a les institucions catalanes per gestionar l’autonomia ni la submissió al Regne d’Espanya o a la República Francesa, sinó per bastir un nou escenari d’unilateralitat prou potent.

Bastir aquest escenari voldrà almenys una legislatura. Durant aquesta legislatura sota domini espanyol, i amb posterioritat a la proclamació de la independència, els nostres tres eixos d’actuació seran els següents:

Unilateralitat i llengua

Totes les nostres actuacions aniran enfocades a declarar i defensar la independència de Catalunya i vigoritzar la llengua catalana perquè torni ser la llengua franca de Catalunya. No n’hi ha prou que el català sigui l’únic idioma oficial de Catalunya; crearem totes les eines necessàries per fer-lo necessari a l’escola, la feina i el lleure.

Immigració i ciutadania

Catalunya ha rebut un flux migratori extraordinari durant les darreres dècades. Invertirem tots els nostres esforços per regular i controlar la immigració segons els interessos del conjunt dels catalans i les necessitats del nostre mercat laboral i de la nostra identitat nacional. Treballarem activament per la integració activa de la immigració legal. L’immigrant ha de venir amb un contracte de feina i voluntat d’adoptar la llengua i la cultura catalanes. Així mateix. el Front Nacional de Catalunya impedirà la difusió d’ideologies totalitàries que posen en perill la vida, la llibertat, el benestar i la seguretat dels ciutadans, com el salafisme i altres amenaces.

Prosperitat econòmica

Treballarem per millorar el nivell de vida de la població amb polítiques econòmiques de creixement i competitivitat fiscal, reguladora, energètica i educativa amb la reducció d’impostos al treball, com la quota fixa dels autònoms, l’impost de la seguretat social o l’IRPF. Suprimirem l’impost de successions. Gràcies al control de la immigració, farem que les empreses competeixin per trobar treballadors i, en conseqüència, augmentin els salaris. No hem d’oblidar que cada any l’Estat espanyol saqueja 16.000 milions d’euros, el 40% de tots els impostos recaptats, a l’economia catalana. Amb la instauració de l’Estat català invertirem el 100% dels nostres impostos en generar riquesa a Catalunya per tal de reduir la pressió fiscal, millorar l’educació, la sanitat i garantir la seguretat nacional.

Fes Front per l’Estat Català