Òrgans de Govern

 • Congrés General
 • Consell Nacional
 • Comitè Polític
 • Secretariat General

Estructura Territorial

 • Seccions Territorials
 • Secció Joventuts

Secretariat General

Secretaries

Les secretaries estan composades per departaments que s’ocupen de serveis concrets del partit.

Cada departament té un cap de servei encarregat de coordinar les tasques del departament així com un equip de treball format per professionals amb experiència en el servei en qüestió.

Secretaria de Coordinació

La secretaria de coordinació ofereix aquells serveis de suport que són transversals, és a dir, que donen suport a les altres secretaries.

Tanmateix es responsable de funcions operatives del partit i de tots els aspectes relatius a les tecnologies de la informació i comunicació.

Departaments de la secretaria de coordinació:

 • Oficina de la secretaria (estuctura i procediments del FNC)
 • Servei lingüístic
 • Disseny gràfic
 • Audiovisuals
 • Lloc web
 • Canals digitals i xarxes
 • Promoció digital
 • Entorns de treball
 • Debatents
 • Legal
 • Seguretat interna
 • Formació operativa interna
 

Cada departament té un coordinador de servei i un equip de treball.

Secretaria de comunicació

 • Oficina de la secretaria
 • Equip editorial (generació continguts)

Secretaria d’acció política

La secretaria d’acció política està estructurada en departaments per a cada sectorial de territori

 • Un departament per a cada sectorial de territori
 • Sectorial de Joventuts

Secretaria de Programa i Formació

La secretaria s’estructura en els següents departaments:

 • Permanent de programa
 • Comitè de formació política a militants
 • Servei d’ideologia

Secretaria de Finances

 • Gestió de cobraments
 • Gestió de pagaments
 • Comptabilitat
 • Presentació d’informes