Estructura

Òrgans de Govern

  • Congrés General
  • Consell Nacional
  • Comitè Polític
  • Secretariat General

 

Estructura Territorial

  • Seccions Regionals
  • Seccions Comarcals
  • Seccions Locals
  • Secció Joventuts
    • Portaveu: Magí Hildebrandt

 

Secretariat General

Secretaries

 

Secretaris

Estructura del FNC