Decàleg

Fes Front per l’Estat Català

Unilateralitat

El dret de Catalunya de recuperar el seu estat nacional és històric, inalienable i ha d’ésser exercit unilateralment per les nostres institucions. Els catalans governats per la Generalitat de Catalunya han votat a favor d’un Estat independent. El Front Nacional de Catalunya té per objectiu declarar i defensar aquesta independència.

Llibertats

Defensem els drets humans fonamentals basats en el respecte a la dignitat humana sense discriminacions, el món occidental com a àmbit de pertinença, i un sistema de llibertats com a marc de convivència entre els individus i entre les nacions. Entenem que no hi ha llibertat sense seguretat, ni seguretat sense llibertat, i treballem per una societat que no ens faci triar entre l’una i l’altra; una societat de drets però també de deures, i amb uns mitjans de comunicació lliures que fiscalitzin el poder i no en siguin un apèndix.

Llengua Catalana

El català és objecte d’una ofensiva que l’ha portat a una situació d’emergència. En 100 anys hem passat d’ésser gairebé el 100% de parlants habituals de català, al 35%. Si no actuem ara, la llengua desapareixerà en una o dues generacions. Cal declarar la independència perquè el català sigui l’únic idioma oficial a Catalunya, així com crear les eines per fer-lo hegemònic. Igualment farem amb l’occità a la Vall d’Aran.

Identitat

Catalunya, nació ocupada per Espanya i França, viu una doble dificultat de supervivència cultural en un món cada dia més globalitzat. El FNC promourà  la cultura, el coneixement de la nostra història, les nostres tradicions i els nostres costums. Fomentarem el patriotisme, entès com un sentiment de pertinença nacional.

Saqueig Fiscal

La Catalunya autònoma és sotmesa a un saqueig  fiscal sostingut de més de 16.000 milions d’euros l’any, equivalent al 40% de tots els impostos recaptats. Espanya ens roba.  Cal declarar la independència per aturar aquest saqueig i invertir el 100% dels nostres impostos en generar riquesa a Catalunya, reduint la pressió fiscal, millorant l’educació, la sanitat i garantint la seguretat de tota la població.

Prosperitat

La prioritat del FNC és millorar la situació econòmica de la classe mitjana i treballadora fins a superar els nivells nord-europeus. Defensarem polítiques econòmiques de creixement i competitivitat fiscal, reguladora, energètica i educativa per generar llocs de treball. Per assegurar que els beneficis d’aquest nou mercat laboral i atur més baix es traslladin als treballadors catalans, el FNC regularà i limitarà la immigració, creant les condicions perquè les empreses hagin d’augmentar els salaris de manera natural per a retenir els seus treballadors. Alhora, cal un Estat que redueixi els impostos al treball, com ara la quota fixa dels autònoms o de la seguretat social, i l’IRPF, i sigui conscient que les empreses catalanes han de tenir uns costos laborals i energètics competitius.

Empresa

Defensem l’economia de mercat i donem suport als emprenedors i a la indústria del país. Catalunya ha de crear la riquesa necessària per a mantenir un estat del benestar de primera línia i garantir el màxim nivell de vida de la població. Cal crear les infraestructures necessàries que facilitin a les empreses catalanes maximitzar el seu potencial a nivell mundial. Així mateix, hem de ser un pol d’atracció d’inversió estrangera.

Seguretat

L’Estat català s’ha de dotar d’unes Forces Armades pròpies, d’una Agència Nacional d’Intel·ligència i d’un Cos Diplomàtic. Cal tenir el poder de dissuadir tota amenaça exterior.La consolidació a Catalunya d’ideologies enfrontades als ideals i drets fonamentals que defineixen les societats occidentals és un risc. El FNC combatrà la difusió de doctrines totalitàries que amenacen la seguretat, la vida , el benestar i la llibertat dels catalans, com ara el salafisme i altres ideologies d’importació.

Immigració

Catalunya, en les darreres dècades, ha rebut un nombre d’immigrants superior a la població ja arrelada, un canvi social que afebleix la llengua i el sentiment nacionals, i afecta el mercat laboral. L’Estat català ha de controlar i regular la immigració.  L’immigrant ha de ser qualificat, venir amb un contracte de treball i un mínim de recursos propis. Cal suprimir les mesures que afavoreixen la immigració irregular.

Territori

El Front Nacional de Catalunya vol una Catalunya neta i respectuosa amb el medi ambient. Cal invertir en energies renovables i en els productes del país. Treballarem en la protecció dels animals i el seu entorn. L’Estat català fomentarà amb polítiques fiscals que les nostres llars siguin cada dia més autosuficients energèticament. Catalunya té necessitat un Estat independent que defensi el seu sector primari que impedeixi el dumping social i ecològic que suposa l’arribada de productes de països sense legislacions exigents en matèria mediambiental, seguretat alimentària i drets laborals.

Fes Front per l’Estat Català