Decàleg

Unilateralitat

El dret de Catalunya de recuperar el seu estat nacional és històric, inalienable i ha d’ésser exercit unilateralment per les nostres institucions. Els catalans,governats per la Generalitat de Catalunya, hem votat a favor d’un Estat independent. El Front Nacional de Catalunya té per objectiu declarar i defensar aquesta independència.

Llibertats

Defensem els drets humans fonamentals basats en el respecte a la dignitat humana, contra qualsevol discriminació per raons d’origen, creença, gènere o orientació sexual.

Llengua catalana

El català és objecte d’una ofensiva que l’ha portat a una situació d’emergència. En cent anys hem passat d’ésser gairebé el 100 % de parlants habituals en català a tan sols el 35 %. Si no actuem ara, la llengua desapareixerà en una o dues generacions. Cal declarar la independència perquè el català sigui l’únic idioma oficial a Catalunya, així com crear les eines per fer-lo hegemònic.

Igualment farem amb l’occità a la Vall d’Aran.

Identitat

Catalunya, nació ocupada per Espanya i França, viu una doble dificultat de supervivència cultural en un món cada dia més globalitzat. El FNC promourà la cultura, el coneixement de la nostra història, les nostres tradicions i els nostres costums. Fomentarem el patriotisme, entès com un sentiment de pertinença nacional.

Saqueig fiscal

La Catalunya autònoma és sotmesa a un saqueig fiscal sostingut de més de 16.000 milions d’euros l’any, equivalent al 40 % de tots els impostos recaptats. Espanya ens roba. Cal declarar la independència per aturar aquest saqueig i invertir el 100 % dels nostres impostos a generar riquesa a Catalunya per tal de reduir la pressió fiscal, millorar l’educació i la sanitat i garantir la seguretat de

tota la població.

Prosperitat

Una prioritat del FNC és millorar la situació econòmica de la classe mitjana i treballadora fins a superar els nivells nord-europeus. Defensarem polítiques econòmiques de creixement i competitivitat fiscal, reguladora, energètica i educativa per a generar llocs de treball. Per tal d’assegurar que els beneficis d’aquest nou mercat laboral i de la desocupació més baixa es traslladin als treballadors catalans, el FNC regularà i limitarà la immigració i crearà les condicions perquè les empreses hagin d’augmentar els salaris de manera natural per a retenir els seus treballadors.

Alhora, cal un Estat que redueixi els impostos al treball, com ara la quota fixa dels autònoms o de la seguretat social i l’IRPF, i que sigui conscient que les empreses catalanes han de tenir uns costos laborals i energètics competitius.

Empresa

Defensem l’economia de mercat i donem suport als emprenedors i a la indústria del país. Catalunya ha de crear la riquesa imprescindible per a mantenir un estat del benestar de primera línia i garantir el màxim nivell de vida de la població. Cal crear infraestructures que facilitin a les empreses catalanes maximitzar el seu potencial a nivell mundial. Així mateix, hem de ser un pol

d’atracció d’inversió estrangera.

Seguretat

L’Estat català s’ha de dotar d’unes Forces Armades pròpies, d’una Agència Nacional d’Intel·ligència i d’un Cos Diplomàtic. Cal tenir el poder de dissuadir tota amenaça exterior.

La consolidació a Catalunya d’ideologies enfrontades als ideals i als drets fonamentals que defineixen les societats occidentals és un risc. El FNC combatrà la difusió de doctrines totalitàries que amenacen la seguretat, la vida, el benestar i la llibertat dels catalans, com ara el salafisme i altres ideologies d’importació.

Immigració

Catalunya, en les darreres dècades, ha rebut un nombre d’immigrants superior a la població ja arrelada, un canvi social que afebleix la llengua i el sentiment nacionals i afecta el mercat laboral. L’Estat català ha de controlar i regular la immigració. L’immigrant ha de ser qualificat, venir amb un contracte de treball i un mínim de recursos propis. Cal suprimir les mesures que afavoreixen la immigració irregular.

Territori

El Front Nacional de Catalunya vol una Catalunya neta i respectuosa amb el medi ambient. Cal invertir en energies renovables i en els productes del país.

Treballarem en la protecció dels animals i el seu entorn. L’Estat català fomentarà amb polítiques fiscals que les nostres llars siguin cada dia més autosuficients energèticament. A Catalunya li cal un Estat independent que defensi el seu sector primari i que impedeixi el dúmping social i ecològic que suposa l’arribada de productes de països sense legislacions exigents en matèria mediambiental, seguretat alimentària i drets laborals.