Missatges

Missatges

El FNC promourà la identitat catalana

El FNC promourà la cultura, el coneixement de la nostra història, les nostres tradicions i els nostres costums. La identitat d’un poble no la defineix

Missatges

El FNC declararà la independència.

El FNC declararà unilateralment la independència seguint el mandat del Primer d’octubre. Catalunya té el dret històric inqüestionable de decidir el seu futur com a nació. Aquells que el qüestionen