Manifest fundacional

Preocupats per les conseqüències que la inacció, la corrupció i la manca de decisió dels governants provoquen envers el nostre poble, nosaltres, catalans sense interessos en la política, fem una crida a organitzar-nos políticament des de la base per redreçar el país tant des del punt de vista nacional com des del punt de vista social. I, davant el desgavell en el nostre món polític actual i la manca de projectes a mitjà i llarg termini, així com el lamentable estat en què es troben l’honestedat i la seriositat indispensables, propugnem recuperar els conceptes d’ètica, ordre i disciplina, propis i característics del poble català.

La societat catalana actual es troba desorientada per la greu crisi econòmica, però també per l’absència de valors i el relativisme social. Ara més que mai des de la política cal complir amb la paraula donada i donar exemple de manera honorable. Aquells que ens representen han de transmetre missatges clars i entenedors, contundents quan calgui, sense por, deslligats de tota servitud política o econòmica i han d’estar disposats a convertir la política en el que ha de ser: un servei del poble i per al poble.

És per això que neix el Front Nacional de Catalunya amb la voluntat d’aglutinar tothom que vulgui viure en una societat més justa, d’acord amb la manera de ser tradicional catalana, recuperant la vigència dels usos i costums propis del país, que tant ens ajudaren en el passat a superar les adversitats més dures. Volem esdevenir un país capdavanter d’Europa i això només és possible des de l’orgull de ser el que som: catalans. Durant generacions Catalunya ha resistit amb tenacitat, preservant la seva cultura i les seves arrels, i incorporant alhora una gran quantitat de persones nouvingudes que, en haver esdevingut catalans per pròpia voluntat, les han enfortit. Unes arrels que actualment són menystingudes per una part de la societat que ha estat acollida i que rebutja reforçar-les.

Aquest projecte va adreçat als catalans com nosaltres: treballadors, preocupats per la seguretat de la seva família, que no volen sentir-se estranys al seu propi país, que volen que el fruit del seu esforç ajudi la nostra gent i que volen defensar la llengua i la cultura arreu de la nació catalana. Enfront de la vella política, que perpetua els problemes del nostre país i que té interessos foscos amb Espanya, cal una opció nova, disposada a fer net i a governar sense hipoteques per impulsar el país endavant.

Propugnem la declaració unilateral de la independència de Catalunya sense esperar el permís de tercers, constituint-nos immediatament en una república catalana lliure, atès que el futur de la nació només pot ser decidit pels catalans. Per fer front a l’espoli fiscal i el drenatge econòmic a què l’Estat espanyol sotmet l’economia catalana i els catalans, la millor recepta és construir el nostre propi Estat, que ens defensi i empari. Romandre a l’Estat espanyol és una irresponsabilitat que perpetua l’atur i fa créixer la pobresa a casa nostra.

El projecte del Front Nacional de Catalunya s’adreça també als qui volen la priorització dels drets dels catalans tant a nivell individual com col·lectiu i el compliment obligatori dels deures per part de tota la població. No estem disposats a tolerar l’exempció de les mateixes normes que ens obliguen a tots per preservar una falsa pau multicultural, ni a renunciar a un pam del nostre territori esperant passivament la integració. La garantia de la convivència es fonamenta en el respecte de tothom a les normes, i a fer-les complir.

Volem la màxima eficiència en la persecució de delictes de tota mena, recuperant la iniciativa al carrer per garantir la convivència arreu de la nació. Especialment cal ser inflexibles en la persecució real i eficaç de la corrupció, embargant béns i empresonant aquells que roben els contribuents. En consegüent, les institucions han de ser intolerants amb la corrupció política i exemplars en la gestió del diner públic, i han de fer bandera de l’austeritat.

Advoquem la creació d’una nova policia i d’una milícia, enteses com a instrument de participació i de coresponsabilització dels ciutadans propi de les societats democràtiques avançades com la suïssa o l’escandinava. Reforçarem la seguretat pública recuperant la institució tradicional i centenària del sometent allí on calgui. Pel que fa a la defensa, ha de ser garantida per professionals i reservistes voluntaris.

Creiem en l’impuls a la renovació pedagògica catalana com a eina bàsica de millora de la societat, gestionada segons un model propi, amb direccions de centres eficaces, on ensenyin els millors i que, alliberada dels grups de pressió, ens porti a resultats d’excel·lència. Així mateix s’han de destinar els ajuts i les subvencions a les entitats, empreses i persones que s’expressin en llengua catalana, prioritzant les entitats de cultura tradicional. Tot respectant la laïcitat de l’estat s’han de reconèixer d’una manera inequívoca les arrels cristianes de la cultura catalana. Cal promoure la recuperació de la història de Catalunya, així com la protecció i la recuperació del patrimoni artístic català. El català ha de d’ésser l’única llengua oficial a tot el territori.

Els serveis i ajuts socials han de ser prioritàriament per a la nostra gent gran i els nostres joves. Som defensors de la propietat privada però també tenim clar que s’ha de garantir un habitatge digne per a tots els catalans.

Com a mesura de reequilibri territorial, donarem ajuts directes a la pagesia, no tan sols amb subsidis, ans ajudant-la a créixer en dimensió. I també ens proposem de facilitar la mobilitat i invertir en infraestructures pensant en la gent i no en les segones residències de sectors urbans benestants. El país no acaba a la conurbació de Barcelona i s’hi ha d’invertir i reconèixer-ne la importància. La fauna, la flora i el paisatge seran objectes prioritaris de conservació enfront d’altres interessos. Seran igualment objecte de defensa i promoció les races d’animals i les plantes autòctones. Així mateix protegirem la idiosincràsia dels pobles del país.

Des del Front Nacional de Catalunya tindrem com a un dels objectius principals la defensa de l’empresa catalana, en especial la petita i la mitjana, com a base del teixit social català que genera cohesió i equilibri territorial, i l’enfortiment del país enfront de la globalització i la deslocalització que pretén destruir les identitats, contràriament al que ha estat la política exercida fins ara pels poders públics del país. També tindrem cura de la promoció dels productes de proximitat com a factor de creixement de les nostres empreses. I vetllarem pel compliment estricte de les normatives comercials per part de tothom. D’altra banda establirem que els ajuts empresarials siguin prioritàriament per als empresaris del país i per a totes les iniciatives i recerques sorgides dins del seu àmbit.

Impulsarem la creació d’una llei electoral pròpia que no discrimini el territori i en sigui representativa, on es pugui votar persones concretes per a cada districte electoral. La política és un acte de servei al país i això ha de comportar una limitació de mandats per a tots els càrrecs polítics, que passaran obligatòriament a l’activitat privada un cop esgotat el temps de servei públic. La funció pública haurà de ser ocupada exclusivament per tècnics, i diferenciarem la política de l’administració. La transparència del patrimoni dels polítics i dels alts funcionaris ha d’ésser obligatòria i completa, i no pas voluntària i parcial.

Finalment vetllarem per la recuperació de les institucions pròpies del país i per la supressió de les foranes que li hagin estat hostils i procedirem a l’aprimament de les estructures polítiques, tot agilitzant el contacte entre el govern i la societat.

És per tot això que fem una crida a tots els catalans que pensen com nosaltres a unir-se al Front Nacional de Catalunya per construir una Catalunya lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i espiritualment gloriosa.