Signeu pel FNC

Facebook
Twitter

3 minuts que canviaran el futur de Catalunya

1. Baixeu i empleneu* el full de signatures de la demarcació a la que esteu censats:

 

2. Per facilitar el recompte, avanceu-nos els fulls a: eleccions@elfront.cat i faciliteu les vostres dades de contacte (telèfon i adreça) per a que passem a recollir els fulls.


* Instruccions per emplenar-lo:

 1. Imprimiu el full
  (primera pàgina si teniu 5 o menys signatures, a doble cara si teniu fins a 11)
 2. Empleneu únicament els espais destinats a les dades de les persones que signen
  (nom i cognoms, sexe, DNI, data de naixement, signatura, municipi d’inscripció al cens)


Noteu el següent:

 1. Les persones han de signar al full de la demarcació on estan censats.
 2. Només es pot signar per un partit, en cas de signar per més d’un tots queden anul·lats.
 3. Empleneu les dades en majúscules i lletra clara.
 4. Cal que comproveu les dades de les persones amb el seu DNI.

Per qualsevol dubte o aclariment ens podeu escriure a: eleccions@elfront.cat

 

Només hi ha dues opcions:

 1. Un país ocupat: Votar als de sempre per continuar com sempre.
 2. Una Catalunya lliure: Recolzeu el canvi ofert pel FNC per arribar a la independència.

El “vot útil” dels qui veritablement volem la independència és el FNC.

Recuperem el poder: Independència!
Catalanitat, Seguretat i Prosperitat

 

Col·laboreu amb el FNC