Comunicat del FNC sobre la decisió d’impartir religió islàmica a escoles i instituts públics de la comunitat autònoma de Catalunya

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

La decisió del Departament d’Educació de començar a impartir religió islàmica a primer de Primària i a primer de l’ESO en alguns centres públics, malgrat les protestes de l’opinió pública catalana, ja és un fet consumat.

Es tracta d’una iniciativa que es dóna arran de l’acord entre el Govern espanyol i la Comissió Islàmica d’Espanya, per la qual «els alumnes que professen aquesta fe puguin rebre un ensenyament d’acord amb les seves creences, com passa amb els de religió catòlica en els centres públics al llarg de les etapes d’educació infantil, primària, secundària obligatòria i batxillerat».

Segons el Departament d’Ensenyament, així es donarà compliment “al dret que assisteix els pares per tal que llurs fills i filles rebin la formació religiosa i moral que vagi d’acord amb les seves conviccions en els centres educatius de titularitat pública” (article 21.2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya).

El FNC considera que ens trobem davant d’una imposició més, conseqüència de la realitat colonial que pateix el nostre país, un nou ‘dictat’ ordenat pel govern espanyol.

Lamentem que el mateix Departament d’Ensenyament de la CA de Catalunya, que durant els darrers anys ha actuat, a la pràctica, en pro de l’eliminació de les classes de l’assignatura de religió catòlica (amb passivitat informativa en molts centres, absència d’inspeccions, infradotació, no assignació de professors, etc.), ara prengui una actitud proactiva en el cas de la religió mahometana.

Els motius que exposen les administracions per a donar carta de naturalesa a la religió islàmica a la nostra terra no responen a una evolució natural i pròpia de part de la població de Catalunya d’adoptar l’esmentada religió, ans a l’arribada de població al·lògena portadora de la fe en qüestió. La immigració ni pot ni ha de generar drets lingüístics ni religiosos, ni identitaris de cap tipus, més enllà de la llibertat de culte.

Sabem del cert, també, que almenys dos centres escolars de Barcelona que estan en desacord amb la mesura han rebut pressions d’ençà del mes d’abril per tal d’acatar-la, voluntàriament o per força, una pressió que de ben segur ha estat generalitzada. Alarmats per aquestes pressions, el mes de maig passat periodistes del nostre entorn van demanar explicacions al departament responsable i van rebre evasives com a resposta.

Així mateix, expressem la nostra protesta perquè s’hagin reduït classes de música i altres assignatures que no s’han considerat prou importants en temps de covid-19, però s’hagi obligat a trobar temps i espai per a la introducció de l’Islam, amb tots els problemes que això representa per a les direccions dels centres.

I, finalment, ens oposem al fet que una assignatura de l’escola pública catalana s’imparteixi en una llengua diferent del català, que és, i ha de ser, la llengua vehicular de l’ensenyament.

Per tot això, afirmem que amb mesures com aquesta, tant el govern espanyol com el de la comunitat autònoma de Catalunya aprofundeixen en l’atac vers el nostre país per la via de la transculturització, la fragmentació social (multiculturalisme) i, en darrera instància, la destrucció de les bases culturals i els fonaments de la civilització autòctona. Per no esmentar que la mesura en qüestió treballa en favor de la creació d’una societat paral·lela d’origen importat.

I volem fer una crida al poble de Catalunya perquè s’oposi a aquestes mesures, es mobilitzi i faci palès el seu malestar per la degradació de la cohesió de la nostra societat i el futur dels nostres fills que aquesta decisió de ben segur comportarà.

Col·laboreu amb el FNC