Missatges

Missatges

El FNC promourà la identitat catalana

El FNC promourà la cultura, el coneixement de la nostra història, les nostres tradicions i els nostres costums. La identitat d’un poble no la defineix

Missatges

El FNC declararà la independència.

El FNC declararà unilateralment la independència seguint el mandat del Primer d’octubre. Catalunya té el dret històric inqüestionable de decidir el seu futur com a nació. Aquells que el qüestionen

Els articles de la secció d’opinió representen les opinions dels nostres col·laboradors i es regeixen per l’esperit crític i propi de cada autor. Aquestes opinions són una creació literària dels mateixos i es troben protegides pels drets d’autor reconeguts al Títol I del RDL 1/1996.

El Front, com a prestador del servei, actuarà amb la diligència deguda a l’Article 16 LSSI.